Vaico 06.10.2015
Vaico 06.10.2015
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
1 At - MCB 5SJ 6140 Cái 5
2 At - MCB 5SJ 6163 Cái 4
3 At - MCB 5SJ 6225 Cái 2
4 At - MCB 5SY 4250 Cái 2
5 At - MCB 3RT 1045 1AB00 Cái 1
6 At - MCB 3RP 15520 Cái 1
7 At - MCB 3BT 570703 Cái 3
8 Tiếp điểm 3RH 1911 1FA11 Cái 4
9 Tiếp điểm 3RH 1921 1FA31 Cái 1
10 Tiếp điểm 3RH 1921 1LA20 Cái 1
11 Tiếp điểm 3RH 1921 1KA02 Cái 1
12 At - MCB 5SQ 2370 4CS50 Cái 2
13 At - MCB 5SY 3163 Cái 1
14 At - MCB 3NE 8003 Cái 3
15 At - MCB 5SX 1216 Cái 1
16 Chỉnh dòng 3RV 1011 1GA10 Cái 1
17 Rơ le nhiệt 3RU 1126 1HBO Cái 1
18 Chỉnh dòng 3RV 1011 OFA10 Cái 1
19 Rơ le nhiệt 3RU 1116 4EBO Cái 1
20 Tiếp điểm 3SB 1600 4DBO01 Cái 1
21 Tiếp điểm MCCB 3VL 9500 4EC30 Cái 1

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: