VAICO TỒN THIẾT BỊ LERGRAND
VAICO TỒN THIẾT BỊ LERGRAND
1 Công tắc đơn 1 chiều 10A màu White 281000 117 Cái
2 Công tắc đơn 2 chiều 10 A màu White 281001 219 Cái
3 Công tắc đôi 2 chiều 10 A màu White 281003 115 Cái
4 Công tắc ba 2 chiều 10 A màu White 281005 9 Cái
5 Ổ cắm đôi 2P+E Âu Mỹ 16A màu White 281104 643 Cái
6 Ổ cắm 2P+E Âu Mỹ 16A màu White 281103 100 Cái
7 Ổ cắm mạng RJ45 cat 6 màu White 281162 102 Cái
8 Ổ cắm điện thoại RJ11 màu White 281160 98 Cái
9 Mặt + khung tiếp hợp Artoer 2M màu White 281192 102 Cái
10 Ổ cắm tivi 1M male màu trắng 572171 102 Cái
11 Ổ cắm mạng đơn RJ45 cat 6 UTP 1M màu trắng 572302 102 Cái
12 Contactor 2P (1module) 25A 250VAC 2NO 412523 102 Cái
13 MCB 1P 10A 6kA 419838 140 Cái
14 MCB 1P 16A 6kA 419840 210 Cái
15 MCB 2P 25A 6kA 419875/ 402326 100 Cái
16 RCBO Single pole + Neutral 25A 30mA 6kA AC Type 411002 102 Cái

Tin cũ hơn: