Vaico 05.10.2015
Vaico 05.10.2015
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
1 Phụ kiện MCCB 3VL 9800 3HF00 Cái 3
2 Phụ kiện MCCB 3VL 9800 3HF04 Cái 1
3 Phụ kiện MCCB 3VL 9600 3HF00 Cái 1
4 Phụ kiện MCCB 3VL 9400 3HF Cái 1
5 Phụ kiện MCCB 3VL 9400 3HA Cái 2
6 Phụ kiện MCCB 3VL 315 A 0AA0 Cái 1
7 Contactor 3RT 1036 1BB40 Cái 2
8 Rơ le nhiệt 3RU 1126 1CPO Cái 6
9 Rơ le nhiệt 3RU 1126 1HB0 Cái 5
10 Rơ le nhiệt 3RU 1126 1DB0 Cái 2
11 Rơ le nhiệt 3RU 1126 1EBO Cái 6
12 Rơ le nhiệt 3RU 1116 1GBO Cái 5
13 Rơ le nhiệt 3RU 1126 1GBO Cái 8
14 Rơ le nhiệt 3RU 1126 1CBO Cái 5
15 Rơ le nhiệt 3RU 1116 0GBO Cái 4
16 Rơ le nhiệt 3RU 1126 4DBO Cái 5
17 Rơ le nhiệt 3RU 1126 OBO Cái 2
18 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2B Cái 3
19 Rơ le nhiệt 3RU 1126 4HBO Cái 2
20 Contactor 3RT 1025 AF01 Cái 2
21 Contactor 3RT 1025 AF02 Cái 2
22 Contactor 3RH 1122 1ADO Cái 1
23 Contactor 3TK 2827 1BB40 Cái 5
24 Contactor 3RH 1921 1KA02 Cái 10
25 Contactor 3RT 1024 1AB00 Cái 3
26 Contactor 3RT 1044 1AB00 Cái 1
27 Tiếp điểm 3PT 1054 1NB00 Cái 4
28 Tiếp điểm 3VU 1640 1MQ00 Cái 1
29 Tiếp điểm 3TF 4511 OXFO Cái 1
30 Tiếp điểm 3FB 1300 OE Cái 1
31 Tiếp điểm 3RH 1921 1HA22 Cái 1
32 Contactor 3RT1046 1AB00 Cái 2
33 Tiếp điểm 3RH 1122 1ABOO Cái 4
34 Contactor 3PT 8704 Cái 3
35 Contactor 3RT 1517 AD00 Cái 2
36 Contactor 3RT 1024 1AB00 Cái 1
37 Contactor 3TF 4010 OXBO Cái 1
38 Chỉnh dòng 3RV 1321 1KC10 Cái 2
39 Rơ le nhiệt 3RU 1126 4DBO Cái 6
40 Cầu chì ống 5SP 8210 Cái 2
41 Cầu chì ống 3NW 7021 Cái 6

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: