Vat tu stock 032018
Vat tu stock 032018
1 Modul S7-400 6ES7431 - 7QH00 - 0AB0 1 Siemens
2 Modul SLC4 1746-NO4V 1 Rockwell Automation
Allen Bradley
3 Modul 1769-IQ16 1 Rockwell Automation
Allen Bradley
4 Sensor Ni30-Q130-VP4X2 1 Turck
5 Sensor Bi2S-G47-VP4X-52141 1 Turck
6 EMC Filter RSHN-2020 5 TDK-Lambda
7 Relay RS 30 24VDCLD LP 1U
Art No: 118151 1001
18 Weidmueller
8 Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14CN 1 Autonics
Bộ điều khiển nhiệt độ AX4-4A 1 Hanyoung nux
9 Temperature measuring transducer MACX MCR- SL -CAC- 5-I
Ord No: 2810612
1 Phoenix Contact
Germany
Contactor 65A/230VAC LC1D65AM7 1 Schneider
10 Invecter 0,75kW/380VAC ATV31H075N4A 1 Schneider
11 Invecter 0,75kW/380VAC 22F-D2P5N103 1 Rockwell Automation
Allen Bradley
12 Invecter 1,5kW/240VAC 22F-A8P0N103 2 Rockwell Automation
Allen Bradley
13 Invecter 2,2kW/240VAC 22F-A011N103 1 Rockwell Automation
Allen Bradley
14 Solenoid Valve SVN 222 BE08WDH
HV 08059
2 Hofrbiger
15 Solenoid Valve COIL 306 K33 2 ROOS

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: