Ứng dụng biến tần cho cần trục và pa-lăng

Cần trục là các máy được sử dụng để nâng vật liệu bằng cáp, dây cáp hoặc xích. Cần trục sử dụng một thiết bị có tên pa-lăng, trong đó cáp được kéo dài hơn hoặc ngắn hơn bằng cách cuốn cáp xung quanh một trống.

Một đầu cáp được gắn vào trống. Khi trống được quay theo một hướng, cáp được cuộn xung quanh trống khiến vật được nâng lên.

Khi trống quay theo hướng đối diện, cáp được tháo ra và vật được hạ xuống.

Bien tan LS có điều khiển định vị, mô-men xoắn và hãm giúp các ứng dụng như cần trục và pa-lăng khả thi
bằng cách sử dụng động cơ Xoay chiều.