Ứng dụng biến tần LS cho băng chuyền

Một ứng dụng khác của biến tần LS là điều khiển tốc độ băng chuyền. Một đặc điểm rất hữu ích trong loại ứng dụng này là khả năng khởi động và dừng nhẹ nhàng.

Việc này được thực hiện bằng cách điều khiển lượng thời gian cần để tăng lên tốc độ mong muốn và điều khiển lượng thời gian cần để giảm tốc về điểm dừng. Ứng dụng này giúp ngăn vật liệu bị tràn hoặc rơi khỏi băng chuyền.

Đồng thời, khi nhiều động cơ được sử dụng, tốc độ có thể được đồng bộ và tải có thể được chia sẻ giữa các động cơ.