Ứng dụng biến tần cho quạt và bơm ly tâm

Ứng dụng số một của Biến tần là chạy quạt và bơm ly tâm.

Các ứng dụng này chiếm khoảng 30-40% ứng dụng của Biến tần trên toàn thế giới.

Có thể sử dụng Biến tần để thay đổi tốc độ của quạt và bơm có nghĩa là có thể chạy ở lưu lượng tùy chọn, qua đó giúp tăng hiệu suất.