Ứng dụng biến tần cho máy tháo tời và tời điện

Các ứng dụng trong đó vật liệu được tháo rồi cuộn lại là các ứng dụng thích hợp với bien tan LS.

Máy in nhãn khởi động bằng cách tháo một cuộn giấy nhãn

trắng. Sau đó, giấy nhãn được đưa vào máy in và sau cùng nhãn được cuộn lại vào một cuộn khác.

ngày càng nhỏ hơn sẽ quay nhanh hơn cuộn thu ngày càng lớn hơn.Biến tần có thể điều khiển tốc độ của cả hai cuộn và giữ lực căng giấy thích hợp. Đây là ví dụ hay minh họa sự khác biệt giữa chế độ tốc độ và mô-men xoắn.