Giới thiệu
Giới thiệu chung

 

VAICO  hoạt động toàn diện trên các lĩnh vực Công Nghiệp:


1. nhà thầu Cơ-Điện.
2. nhà thầu, nhà đầu tư Năng lượng tái tạo & tiết kiệm năng lượng.
3. nhà cung cấp thiết bị Khoa học - Y tế - Giáo dục.
4. nhà cung cấp thiết bị, công nghệ cao trong Công nghiệp.
5. nhà sản xuất, phân phối ,nhập khẩu và xuất khẩu hàng phụ trợ cho công nghiệp .

Với  đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ tài năng, VAICO luôn tràn trề sinh lực, không ngừng chinh phục thử thách, vươn tới mục tiêu mới.

Tôn chỉ và hành động

Tôn chỉ:

- “Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất”.

Hành động:

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện (dưới các góc độ: kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội,…);

- Nghiên cứu, thiết kế và đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu và mang lại sự hài lòng cho khách hàng;

- Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và xem xét mọi vấn đề.

- Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng dành cho cán bộ nhân viên, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần thực hiện.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng;

- Chủ động xây dựng, triển khai (và luôn đồng hành cùng khách hàng) trong các chương trình xã hội từ thiện hướng tới cộng đồng, các chương trình bảo vệ môi trường…

 


Tin mới hơn: