Vaico 02.10.2015
Vaico 02.10.2015
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
1 Contactor 3TK 2801 0DB4 Cái 5
2 Contactor 3RB 1246 1EB20 Cái 4
3 Contactor 3TK 2804 OBB4 Cái 2
4 Chỉnh dòng 3RV 1031 4DA10 Cái 3
5 Chỉnh dòng 3RV 1331 4FC10 Cái 3
6 Chỉnh dòng 3RV 1031 4AA10 Cái 1
7 Chỉnh dòng 3RV 1031 4GA 10 Cái 2
8 Chỉnh dòng 3RV 1341 4JC10 Cái 3
9 Chỉnh dòng 3RB 1246 1EB20 Cái 1
10 Chỉnh dòng 3RV 1041 4MA10 Cái 3
11 Chỉnh dòng 3RV 1041 4LA10 Cái 1
12 Chỉnh dòng 3RV 1331 4FC10 Cái 1
13 Contactor 3RT 1034 1AF41 Cái 1
14 Đèn báo 3VU 1640 1MQ00 Cái 1
15 Đèn báo 3SB 1106 1AC20 Cái 6
16 Đèn báo 3RV 1901 1C Cái 1
17 Đèn báo 3RV 1901 1F Cái 29
18 Đèn báo 3SB 1202 AG20 Cái 6
19 Đèn báo 3SB 3000 4DD11 Cái 3
20 Đèn báo 3SB 3208 2DA11 Cái 4
21 Đèn báo 3SB 1600 4DBO Cái 2
22 Đèn báo 3SB 1202 4LB20 Cái 5
23 Đèn báo 3SB 1400-2 Cái 4
24 Tiếp điểm 3RW 1011 1DF11 Cái 9
25 Tiếp điểm 3RH 1921 1FA10 Cái 12
26 Tiếp điểm 3RH 1921 1LA10 Cái 2
27 Tiếp điểm 3SB 1000 4B20 Cái 1
28 Tiếp điểm 3RH 1911 1FA11 Cái 3
29 Tiếp điểm 3RH 1911 1FA40 Cái 2
30 Tiếp điểm 3SB 2000 OLD01 Cái 3
31 Tiếp điểm 3SB 1400-2A Cái 2
32 Tiếp điểm 3RU 1126 1DB0 Cái 60
33 Tiếp điểm 3TX 4422 -1A Cái 1
34 Tiếp điểm 3TK 2821 1CB30 Cái 1
35 Tiếp điểm 3RH 1921 1KK20 Cái 4
36 Tiếp điểm 3RU 1146 4FBO Cái 2
37 Tiếp điểm 3UA 5040-2F Cái 1
38 Tiếp điểm 3UA 5540-1K Cái 2
39 Contactor 3TF 4210 0XBO Cái 2
40 Contactor 3UR 1126 1GB0 Cái 1
41 Contactor 3TF 3511 OXBO Cái 1

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: