Vaico 03.10.2015
Vaico 03.10.2015
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
At - MCB 5SQ 2270 4CS06 60
1 At - MCB 5SQ 4220-7 Cái 3
2 At - MCB 5SQ 2370 OKA63 Cái 43
3 At - MCB 5SJ 6225-7KK20 Cái 8
4 At - MCB 5SY 4140-7 Cái 4
5 At - MCB 5SJ 6240-7KK20 Cái 17
6 At - MCB 5SJ 6150-7KK20 Cái 24
7 At - MCB 5SY 3163-6 Cái 42
8 At - MCB 5SJ 6140-7KK20 Cái 17
9 At - MCB 5SJ 6216-7KK20 Cái 1
10 At - MCB 5SY 4206-7 Cái 2
11 At - MCB 5SY 4316-7 Cái 2
12 At - MCB 5SX 2206-7 Cái 5
13 At - MCB 5SQ 2270 4CS20 Cái 449
14 At - MCB 5SQ 2370 OKA50 Cái 31
15 At - MCB 5SY 3150-6 Cái 31
16 At - MCB 5SQ 2170 4CS50 Cái 132
17 At - MCB 5SY 4201-7 Cái 6
18 At - MCB 5SY 4163-7 Cái 6
19 At - MCB 5SY 4249-7 Cái 6
20 At - MCB 5SQ 2370 4CS40 Cái 3
21 At - MCB 5SQ 2170 4CS40 Cái 5
22 At - MCB 5SJ 6225-7KK20 Cái 6
23 At - MCB 5SY 4208-7 Cái 4
24 At - MCB 5SY 4150-7 Cái 3
25 At - MCB 5SQ 2170 4CS63 Cái 156
26 At - MCB 5SY 4220-7 Cái 6
27 At - MCB 5SY 4225-7 Cái 2
28 At - MCB 5SY 3150-6 Cái 25
29 At - MCB 5SY 4220-7 Cái 6
30 At - MCB 5SQ 2170 4CS32 Cái 284
31 At - MCB 5SQ 2270 4CS04 Cái 5
32 At - MCB 5SQ 2370 4CS10 Cái 11
33 At - MCB 5SQ 2370 4CS06 Cái 6
34 At - MCB 5SQ 2270 4CS60 Cái 144
35 At - MCB 5SQ 2370 4CS32 Cái 280
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
At - MCB 5SQ 2170 4CS32 607
1 At - MCB 5SQ 2170 4CS25 Cái 678
2 At - MCB 5SY 3163-6 Cái 12
3 At - MCB 5SQ 2270 OKA20 Cái 702
4 At - MCB 5SY 4225-7 Cái 6
5 At - MCB 5SQ 2270 4CS25 Cái 5
6 At - MCB 5SJ 6325 OKK20 Cái 4
7 At - MCB 5SJ 6216 7KK20 Cái 5
8 At - MCB 5SY 4202-7 Cái 6
9 At - MCB 5SP 4392-6(125A) Cái 3
10 At - MCB 5SQ 2370 4CS50 Cái 7
11 At - MCB 5SY 4216 Cái 4
12 At - MCB 5SY 6163 Cái 28
13 At - MCB 5SX 7280-7(80A) Cái 2
14 At - MCB 5SJ 6320 Cái 3
15 At - MCB 5SJ 6340 Cái 1
16 At - MCB 3UA 5840 2D Cái 1
17 At - MCB 3UA 5240 1H Cái 1
18 At - MCB 3UA 5540 1J Cái 1
19 At - MCB 3RP 1511 1AP30 Cái 2
20 At - MCB 5ST 3010 Cái 5
21 At - MCB 3VU 1932 0AB55 Cái 8
22 At - MCB 3RV 1912 1CPO Cái 1
23 At - MCB 3VW 1340 1ME00 Cái 1
24 At - MCB 3SB 3740-6BA70 Cái 12
25 At - MCB 3SB 3740-ODA41 Cái 2
26 At - MCB 3SB 3704-6BA60 Cái 46
27 At - MCB 3SB 3758-OAA31 Cái 34
28 At - MCB 3SB 3758-2LA Cái 5
29 At - MCB 3SB 3712-6BA50 Cái 4
30 At - MCB 3SB 3712-6BA40 Cái 7
31 At - MCB 3SB 3758-ODA60 Cái 11
32 At - MCB 3SB 3758-6BA60 Cái 16
33 At - MCB 3SB 3704-6BA70 Cái 10
34 At - MCB 3SB 3758-OAA11 Cái 7
35 At - MCB 5SQ 2170 4CS10A Cái 24
36 At - MCB 5SQ 2270 4CS06 Cái 144
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
1 3TK 2827 1BB40 Cái 4
2 Chỉnh dòng 3RV 1421 1GA10 Cái 6
3 Chỉnh dòng 3RV 1121 4AA11 Cái 2
4 Chỉnh dòng 3RV 1021 1HA10 Cái 1
5 Chỉnh dòng 3RV 1011 1KA10 Cái 5
6 Chỉnh dòng 3RV 1011 0BA15 Cái 1
7 Đèn báo 3SB 1400 2A Cái 2
8 Chỉnh dòng 3RV 1021 0A10 Cái 1
9 Chỉnh dòng 3RV 1421 1FA10 Cái 3
10 Chỉnh dòng 3RV 1421 1KA10 Cái 1
11 3TK 2830 1CB30 Cái 2
12 Chỉnh dòng 3RV 1011 OFA10 Cái 1
13 Chỉnh dòng 3RV 1021 ODA10 Cái 3
14 Chỉnh dòng 3RV 1021 1KA10 Cái 1
15 Chỉnh dòng 3RV 1021 OFA 10 Cái 5
16 Contactor 3TF 3511 0XP0 Cái 1
17 Contactor 3TF 4511 0XF0 Cái 1
18 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1J Cái 1
19 Chỉnh dòng 3RV 1021 0GA10 Cái 3
20 Rơ le nhiệt 3RU 1021 OHA10 Cái 4
21 Chỉnh dòng 3RV 1901 1B Cái 1
22 Chỉnh dòng 3RV 1902 1AP0 Cái 7
23 Chỉnh dòng 3RP 1505 1BP30 Cái 1
24 Chỉnh dòng 3RP 1576 1NQ30 Cái 1
25 Chỉnh dòng 3RV 1901 1C Cái 8
26 Chỉnh dòng 3VU 9132 0AB17 Cái 1
27 Chỉnh dòng 3RV 1902 1AV Cái 9
28 Chỉnh dòng 3RV 1901 AB Cái 2
29 Chỉnh dòng 3VU 9132 OAB15 Cái 8
30 Chỉnh dòng 3RV 1912 1CB0 Cái 9
31 Chỉnh dòng 3RV 1902 1DV Cái 7
32 Chỉnh dòng 3RV 1902 1DPO Cái 9
33 Rơ le nhiệt 3VU 1931 3AA00 Cái 2
34 Chỉnh dòng 3RV 1011 0GA10 Cái 3
35 Phụ kiện 3SB 3000 2EA11 Cái 1
36 Phụ kiện 3WA 5240 1K Cái 4
37 Phụ kiện 3WA 5040 1G Cái 2
38 Rơ le nhiệt 3UA 5840 8W Cái 2
39 Rơ le nhiệt 3UA 5052 Cái 3
40 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2P Cái 2
41 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2B Cái 1

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: