Máy xúc gàu quay


Mã: Máy xúc gàu quay
Mô tả ngắn:
Trong các hầm lò mở, máy xúc gàu quay với các tải trọng khác nhau và dải công suất khác nhau giữ vị trí đầu tiên trong quá trình khai thác. Ở mức tải trọng lớn nhất, thì đây là những cỗ máy có kích thước lớn nhất chưa từng thấy.

Máy xúc gàu quay cần các bộ truyền động cho gàu quay, cho băng tải, cho cơ cấu xoay, bánh xích và nhiều phần khác. Trong truyền động máy xúc gàu quay, hộp giảm tốc được đặt ở cuối thanh giằng nên đòi hỏi sử dụng những loại hộp giảm tốc có trọng lượng nhẹ. Vì vậy, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh chia tải. Flender cũng cung cấp những hộp giảm tốc cho các cơ cấu quay (PLANUREX® với bánh răng chốt truyền động) và các loại bánh răng di chuyển: bộ truyền động bánh răng hành tinh bánh vít trục vít, hộp giảm tốc Flender, hộp giảm tốc bánh vít trục vít CAVEX®, MOTOX®-N.

Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh có thiết kế đặc biệt làm nên hệ truyền động mạnh mẽ cho các gàu quay.

Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh côn - trụ được tiêu chuẩn hoá cho truyền động máy xúc gàu quay.