Máy nâng gàu


Mã: Máy nâng gàu
Mô tả ngắn:
Máy nâng gàu dùng để vận chuyển một khối lượng nguyên vật liệu lớn ở các độ cao khác nhau theo chiều thẳng đứng, đổ thành đống và không gây bụi. Máy nâng gàu thường có thể nâng cao hơn 200 mét. Gàu được giữ bằng xích hoặc băng tải. Hệ truyền động của máy nâng gàu sử dụng hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ. Hệ truyền động này cho đáp ứng được những đặc điểm tương tự như của hệ truyền động băng chuyền tải. Hệ truyền động phải được khởi động mềm, bộ truyền động phụ và bộ truyền động backstops được cung cấp theo tiêu chuẩn. Bộ phận kinh doanh về truyền động hạng nặng có thể cung cấp tất cả các thành phần trong chuỗi truyền động máy nâng gàu thuộc dòng các sản phẩm tiêu chuẩn, từ đó kết hợp với những ưu điểm của các thành phần tin cậy xác thực với sự đáp ứng nhanh nhất.

Hệ truyền động cho máy nâng gàu có năng suất và độ tin cậy khi vận hành là cao nhất với sự đáp ứng nhanh nhất. Các thành phần với hiệu suất cao này giúp đảm bảo hiệu quả kinh tế tối ưu. Và tất nhiên, các thành phần này cũng bao gồm sự hỗ trợ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp, các tiêu chuẩn cao nhất và chất lượng đứng đầu đến từ Flender.

Hộp giảm tốc Flender với tầng bánh răng côn - trụ