Phân phối Flender Hộp giảm tốc Công nghiệp sản xuất đường

Công nghiệp sản xuất đường


Mã: Công nghiệp sản xuất đường
Mô tả ngắn:
Trong công nghiệp sản xuất đường từ mía và củ cải, bộ truyền động Flender với thiết kế tối ưu đã giúp tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể. Một hệ thống đạt yêu cầu là hệ thống được thiết kế sao cho chiếm ít không gian nhất.

Với các máy móc chính trong công nghiệp sản xuất mía đường như truyền động máy nghiền, các nhà cung cấp bộ truyền động hạng nặng có cung cấp các loại bộ truyền động chia tải DUORED®2 và cho bộ truyền động bánh răng hành tinh khuếch tán tốc độ thấp PLANUREX®. Hơn nữa, các sản phẩm của Flender có thể tìm thấy ở các hệ truyền động băng tải, máy ép mía và tuabin sử dụng cho máy phát điện. Các bộ truyền động Flender cũng được sử dụng trong các công đoạn chiết xuất đường từ củ cải đường. Ví dụ, quá trình ép nghiền bao gồm 8 hộp truyền động bánh răng hành tinh PLANUREX®, các hộp giảm tốc Flender điều khiển bằng tần số được sử dụng cho máy dầm củ cải có lưu thông ngược chiều; và động cơ liền hộp MOTOX®-N thì được dùng trong phân xưởng chiết suất.

Quan sát bên trong bộ truyền động DUORED*2

Bộ truyền động DUORED*2 Flender dùng trong công nghiệp sản xuất đường.