Bảng giá can nhiệt
Bảng giá can nhiệt
TEMPERATURE SENSOR (Cảm biến nhiệt độ)
TT MODEL Thông số kỹ thuật Giá (USD)
I Dây nối mở rộng cho cảm biến nhiệt độ
1 TC34K3APN, K0.32 F4, 300M, PVC Φ0.32mm, dùng cho cảm biến Thermocoupler- 2 dây , vỏ bọc PVC 1.8$/m
2 TC31P3APN, K0.32 F1, 300M, PVC Φ0.32mm, dùng cho cảm biến RTD - 3 dây , vỏ bọc ngoài PVC 1.7$/m
II Cảm biến nhiệt độ (Đầu dò nhiệt độ loại Pt100Ω, K)
1 THSFMPL20OG3N Sensor nhiệt loại Pt 100Ω, Ф6.4mm, L= 200mm        t= -200~100 ºC  45.00
2 THMSK20CG3N Sensor nhiệt  loại K, Ф12.7mm, L= 200mm                     t=750ºC  39.33
3 THMSK25CG3N Sensor nhiệt loại K, Ф12.7mm, L= 250mm                       t=750ºC  41.00
4 THMSK20OG3N Sensor nhiệt loại K, Φ9.5mm, L= 200mm                         t=750ºC  38.00
5 THMSK25OG3N Sensor nhiệt loại K, Ф9.5mm, L= 250mm                         t=750ºC  41.00
6 THMSK15OG3N Sensor nhiệt loại K, Ф6.4mm, L= 150mm                          t=750ºC  34.40
7 THMSP20CG3N Sensor nhiệt loại Pt 100Ω, Ф12.7mm, L= 200mm           t=0~400 ºC  43.50
8 THMSP25CG3N Sensor nhiệt loại Pt 100Ω, Ф12.7mm, L= 250mm           t=0~400 ºC  45.90
9 THMSP20OG3N Sensor nhiệt loại Pt 100Ω, Ф9.5mm, L= 200mm             t=0~400 ºC  42.40
10 THMSP25OG3N Sensor nhiệt loại Pt 100Ω, Φ9.5mm, L= 250mm             t=0~400 ºC  43.40
11 THMSP15OG3N Sensor nhiệt loại Pt 100Ω, Ф6.4mm, L= 150mm             t=0~400 ºC  34.40
12 TLSK106O2F Sensor nhiệt  loại K 2dây dẫn dài 3m, Φ6.4mm, L=100mm  18.60
13 THFA-MPH 45012N Sensor nhiệt loại Pt100Ω, Ф12.7mm, L=450mm,              t=0~650 ºC  55.20
14 THFA-MPH 50012N Sensor nhiệt loại Pt100Ω, Ф12.7mm, L=500mm,              t=0~650 ºC  63.45
15 THFA-MPH 60012N Sensor nhiệt loại Pt100Ω, Ф12.7mm, L=600mm,              t=0~650 ºC  73.60
16 THMSK 75012N Sensor nhiệt loại K, Ф12.7mm, L=750mm, ,                       t=750ºC  86.25
17 THMSK 1000 12N Sensor nhiệt loại K, Ф12.7mm, L=1000mm, ,                     t=750ºC  100.00
18 THFA-MPH 1300 9 G3 Sensor nhiệt loại Pt100Ω,  L= 1300mm, Ф9.5mm,            t= 350 ºC  101.80
19 THSF-M-K 2300 6.4G3 (uốn được) Sensor nhiệt loại K, Ф6.4mm, L= 2300mm, ,                      t=1000ºC  150.60
20 THSF-MPM 2000 22G3 Sensor nhiệt loại Pt100Ω,  L= 2000mm, Ф22mm,             t= 650 ºC  188.50
21 THSF-M-K 3000 6.4G3 Sensor nhiệt loại K, Ф6.4mm, L= 3000mm,                        t= 1000ºC  158.70
22 THSF-MPM 4000 6.4G3 (uốn được) Sensor nhiệt loại Pt100Ω, L= 4000mm, Ф6.4mm              t= 350ºC  230.92
III Cảm Biến nhiệt độ, nhiệt độ cao K, S (Đầu dò loại sứ)
1 THSF-Ceramic (K) Sensor nhiệt loại K, Ф22mm, L=750mm,                           t=0~1200ºC  158.70
2 THSF-BK 950 17N  Ceramic (K) Sensor nhiệt loại K, Φ17mm, L= 950mm,                          t=0~1300ºC  176.60
3 THSF-BK 1150 17N Ceramic(K) Sensor nhiệt loại K, Φ22mm, L= 1000mm,                        t=0~1200ºC  175.00
4 THSF-BK 1150 17N Ceramic(K) Sensor nhiệt loại K, Φ17mm, L= 1150mm,                        t=0~1300ºC  195.50
5 THSF-BK 1200 10.5N   Ceramic(K) Sensor nhiệt loại K, Ф10.5mm, L=1200mm                       t=0~1200ºC  171.35
6  THSF-BK 1150 26N   Ceramic(K) Sensor nhiệt loại K, Φ26 mm, L= 1150mm,                       t=0~1300ºC  218.50
7 THSF-BS 1150 22N (can S)  Ceramic Sensor nhiệt loại S, Ф22mm, L=1150mm                          t=0~1600ºC  993.60
8 THSF-BR 95017N (Can R)Special Material Sensor nhiệt loại R, Φ17mm, L= 950mm,                          t=0~1600ºC  1,450.00

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: