Bảng giá Relay bán dẩn
Bảng giá Relay bán dẩn
Mã thiế bị Quy cách OUTPUT CURRENT Đơn giá (VND)
Loại 1 pha
ZG3NC-3 25B  Input 3~32VDC      Output 90~480VAC 25A 100.000
ZG3NC-3 25A  Input 80~250VAC  Output 90~480VAC 25A 100.000
ZG3NC-3 40B  Input 3~32VDC      Output 90~480VAC 40A 150.000
ZG3NC-3 40A  Input 80~250VAC  Output 90~480VAC 40A 150.000
ZG3NC-3 80B  Input 3~32VDC      Output 90~480VAC 80A 250.000
ZG3NC-3 80A  Input 80~250VAC  Output 90~480VAC 80A 250.000
Loại 3 pha
ZG33-3 20B  Input 3~32VDC      Output 90~480VAC 20A 450.000
ZG33-3 20A  Input 80~250VAC  Output 90~480VAC 20A 450.000
ZG33-3 40B  Input 3~32VDC      Output 90~480VAC 40A 495.000
ZG33-3 40A  Input 80~250VAC  Output 90~480VAC 40A 495.000
ZG33-3 80B  Input 3~32VDC     Output 90~480VAC 80A 1035.000
ZG33-3 80A  Input 70~280VAC  Output 90~480VAC 80A 1035.000
ZG33-3 100B  Input 3~32VDC     Output 90~480VAC 100A 1383.000
ZG33-3 100A  Input 70~280VAC  Output 90~480VAC 100A 1383.000
ZG33-3 1200B  Input 3~32VDC     Output 90~480VAC 120A 1395.000
ZG33-3 1200A  Input 70~280VAC  Output 90~480VAC 120A 1395.000
ĐÈN BÁO CÓ CÒI 2 MÀU
LTA-205W AC 220V 320.000

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: