Tin tức Ngày 5 tháng 12 VAICO vịnh dự được chọn là nhà thầu chính thi công hệ thống chiếu sáng cầu Kênh Cái Tắt - Cà Mau
Ngày 5 tháng 12 VAICO vịnh dự được chọn là nhà thầu chính thi công hệ thống chiếu sáng cầu Kênh Cái Tắt - Cà Mau

 5-can3-1347

Cat bang khanh thanh 2

 

Ngày 5 tháng 12 năm 2014 VAICO được Vinh dự là nhà thầu chính thi công hệ thống chiếu sáng gói thầu số 13: Xây dựng cầu Kênh Cái Tắt - Cà Mau.