VAICO 31.10.2012ABB
VAICO 31.10.2012ABB

Bộ điều khiển nhiệt đô 2kim ,100 - 240VAC

Mã hiệu : 19.12.R.A.0.0.1.2.0.0.0.0.0.STD

ABB

Bộ điều khiển nhiệt đô 3 kim ,100 - 240VAC  

Mã hiệu : 19.13.R.A.0.0.1.2.0.0.0.0.0.STD

ABB

Bộ điều khiển nhiệt đô 2kim , 100 -240VAC

Mã hiệu củ 19.12.R.A.0.0.1.2.0.0.0.0.0.STDCE SKD không còn sản xuất mà thay thế bằng :

Mã hiệu : 19.12.R.A.0.0.1.2.0.0.0.0.0.STD

ABB

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: