Relay qúa dòng,mất pha,kẹt roto,ngược pha,chạm đất
Relay qúa dòng,mất pha,kẹt roto,ngược pha,chạm đất

 

No

Model

Unit price (USD)

Protection Function

1

EOCR - SS

42.00

Quá dòng, mất pha, kẹt roto

2

EOCR - SSD

81.00

Quá dòng, mất pha, kẹt roto hiện số

3

EOCR - AR

55.00

Quá dòng, mất pha, kẹt roto reset tự động

4

EOCR - DS3

72.00

Quá dòng, mất pha, kẹt roto, ngược pha

5

EOCR - 3E

Quá dòng, mất pha, ngược pha

6

EOCR - 4E

Quá dòng, mất pha, ngắn mạch, chạm đất

7

EOCR - DZ

91.00

Quá dòng, mất pha, ngược pha, chạm đất, kẹt roto

8

EOCR - 3DE

223.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto

9

EOCR - 3DM

322.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto

10

EOCR - 3MS

322.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, ngắn mạch

11

EOCR - 3MZ

270.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất

12

EOCR - 3EZ

229.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất

13

EOCR - PMZ

433.00

Hiện số BV đa chức năng, dòng, pha, chạm đất, ngắn mạch

14

EOCR - 3E420

231.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto 4-20mA

15

EOCR - FE420

352.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto 4-20mA

16

EOCR - FM420

375.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto 4-20mA

17

EOCR - FEZ

352.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất

18

EOCR - FDE

352.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto

19

EOCR - FDM

352.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto

20

EOCR - FMS

382.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, ngắn mạch

21

EOCR - FMZ

382.00

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất

22

EUCR 2C

57.00

Rơ le bảo vệ thấp tải

23

EUCR 3C

80.00

Rơ le bảo vệ thấp tải

24

ECR 3DD

219.00

Rơ le bảo vệ pha, dòng, thấp tải, kẹt roto

25

ECR - FD

252.00

Rơ le bảo vệ pha, dòng, thấp tải, kẹt roto

26

EVR

155.00

Bảo vệ cao, thấp áp 3 pha

27

EVR - PD

246.00

Bảo vệ điện áp 3 pha, hiện số

28

EVR - FD

276.00

Bảo vệ điện áp 3 pha, hiện số

29

PMR - 44

67.00

Bảo vệ pha

30

EOVR/EUVR

55.00

Bảo vệ điện áp 1 pha

31

DOVR/DUVR

81.00

Bảo vệ quá tải, thấp tải 1 chiều

32

DOCR

216.00

Hiện số, bảo vệ quá tải, thấp tải 1 chiều

33

DCL

96.00

Bảo vệ quá dòng 1 chiều

34

DVR

328.00

Hiện số bảo vệ quá áp, thấp áp 1 chiều

35

EGR

73.00

Bảo vệ chạm đất trong tủ

36

ELR

74.00

Bảo vệ chạm đất ngoài mặt tủ

37

EFR 2.5

82.00

Bảo vệ chạm đất ngoài mặt tủ

38

3CT(100-400)

49.00

Biến dòng 3 pha 100-400/5A

39

SR-CT(100-400)

22.00

Biến dòng 1 pha 100-400/5A

40

ZCT 30

47.00

Biến dòng thứ tự 0 kích thước 30mm

41

ZCT 80

70.00

Biến dòng thứ tự 0 kích thước 80mm

42

ZCT 120

107.00

Biến dòng thứ tự 0 kích thước 120mm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: