Bảng giá biến tần Yaskawa
Bảng giá biến tần Yaskawa

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN YASKAWA

 
Yaskawa L1000 Series 400V Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

LB4A0009

3phase  400V

3.7

654

5

LB4A0015

3phase  400V

5.5

716

5

LB4A0018

3phase  400V

7.5

765

6.5

LB4A0024

3phase  400V

11

895

6.5

LB4A0031

3phase  400V

15

1136

7

LB4A0039

3phase  400V

18.5

1371

10

LB4A0045

3phase  400V

22

1640

25

LB4A0060

3phase  400V

30

2061

27

LB4A0075

3phase  400V

37

2397

38

LB4A0091

3phase  400V

45

2803

38

LB4A0112

3phase  400V

55

3250

43

LB4A0150

3phase  400V

75

4451

45

 
Yaskawa L1000 Series 200V Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

LB2A0018

3phase  phase  200V

3.7

1074

5

LB2A0025

3phase  phase  200V

5.5

1273

5

LB2A0033

3phase  phase  200V

7.5

1431

6.5

LB2A0047

3phase  phase  200V

11

1790

6.5

LB2A0060

3phase  phase  200V

15

2506

7

LB2A0075

3phase  phase  200V

18.5

3579

10

LB2A0085

3phase  phase  200V

22

4375

25

LB2A0115

3phase  phase  200V

30

4773

27

LB2A0145

3phase  phase  200V

37

5768

38

LB2A0180

3phase  phase  200V

45

6365

38

 
Yaskawa V1000 400V Series Products

 

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

VB4A0001BAA

3phase  400V

0.2

222

3.5

VB4A0002BAA

3phase  400V

0.4

234

3.5

VB4A0004BAA

3phase  400V

0.75

252

3.5

VB4A0005BAA

3phase  400V

1.5

270

3.5

VB4A0007BAA

3phase  400V

2.2

322

3.5

VB4A0009BAA

3phase  400V

3

344

3.5

VB4A0011BAA

3phase  400V

3.7

359

3.5

VB4A0018FAA

3phase  400V

5.5

426

4.5

VB4A0023FAA

3phase  400V

7.5

463

4.5

VB4A0031FAA

3phase  400V

11

563

6

VB4A0038FAA

3phase  400V

15

651

6

 
Yaskawa V1000 200V Series Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

VB2A0001BAA

3phase  200V

0.1

247

3.5

VB2A0002BAA

3phase  200V

0.2

256

3.5

VB2A0004BAA

3phase  200V

0.4

267

3.5

VB2A0006BAA

3phase  200V

0.75

277

3.5

VB2A0010BAA

3phase  200V

1.1

298

3.5

VB2A0012BAA

3phase  200V

1.5

350

3.5

VB2A0018BAA

3phase  200V

2.2

368

3.5

VB2A0020BAA

3phase  200V

3

475

3.5

VB2A0023BAA

3phase  200V

3.7

493

4.5

VB2A0030FAA

3phase  200V

5.5

567

4.5

VB2A0040FAA

3phase  200V

7.5

657

4.5

VB2A0056FAA

3phase  200V

11

905

6

VB2A0069FAA

3phase  200V

15

1087

6

 
Yaskawa V1000 200V Series Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

VBBA0001BAA

1phase  200V

0.1

221

2

VBBA0002BAA

1phase  200V

0.2

228

2

VBBA0003BAA

1phase  200V

0.4

238

2

VBBA0006BAA

1phase  200V

0.75

257

3.5

 

VBBA0010BAA

1phase  200V

1.5

273

3.5

VBBA0012BAA

1phase  200V

2.2

317

3.5

VBBA0018BAA

1phase  200V

3.7

452

3.5

 
Yaskawa H1000 Series 400V Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

HB4A0003

3phase  400V

0.75

515

4

HB4A0005

3phase  400V

1.5

551

4

HB4A0006

3phase  400V

2.2

581

4

HB4A0009

3phase  400V

3.7

642

4.5

HB4A0015

3phase  400V

5.5

757

4.5

HB4A0018

3phase  400V

7.5

833

4.5

HB4A0024

3phase  400V

11

858

6.5

HB4A0031

3phase  400V

15

1191

6.5

HB4A0039

3phase  400V

18.5

1394

10

HB4A0045

3phase  400V

22

1747

25

HB4A0060

3phase  400V

30

1918

32

HB4A0075

3phase  400V

37

2432

45

HB4A0091

3phase  400V

45

3004

45

HB4A0112

3phase  400V

55

3617

50

HB4A0150

3phase  400V

75

4737

50

HB4A0180

3phase  400V

90

5966

85

HB4A0216

3phase  400V

110

7127

95

HB4A0260

3phase  400V

132

8125

130

HB4A0304

3phase  400V

160

8975

130

HB4A0370

3phase  400V

185

10832

140

HB4A0450

3phase  400V

220

12734

250

HB4A0515

3phase  400V

250

14669

250

HB4A0605

3phase  400V

315

20220

250

 
Yaskawa A1000 Series 400V Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

AB4A0002

3phase  400V

0.4

382

4.5

AB4A0004

3phase  400V

0.75

413

4.5

AB4A0005

3phase  400V

1.5

439

4.5

 

AB4A0007

3phase  400V

2.2

485

4.5

AB4A0009

3phase  400V

3

546

4.5

AB4A0011

3phase  400V

3.7

569

5.5

AB4A0018

3phase  400V

5.5

618

5.5

AB4A0023

3phase  400V

7.5

670

6.5

AB4A0031

3phase  400V

11

780

6.5

AB4A0038

3phase  400V

15

987

10

AB4A0044

3phase  400V

18.5

1193

23

AB4A0058

3phase  400V

22

1430

27

AB4A0072

3phase  400V

30

1715

40

AB4A0088

3phase  400V

37

2014

40

AB4A0103

3phase  400V

45

2357

45

AB4A0139

3phase  400V

55

2731

45

AB4A0165

3phase  400V

75

3738

85

AB4A0208

3phase  400V

90

5117

110

AB4A0250

3phase  400V

110

5758

115

AB4A0296

3phase  400V

132

6396

120

AB4A0362

3phase  400V

160

7787

135

AB4A0414

3phase  400V

185

9541

145

AB4A0515

3phase  400V

220

11122

250

AB4A0675

3phase  400V

315

15770

250

 
Yaskawa A1000 Series 200V Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

AA2A0004

3phase  200V

0.4

389

4

AA2A0006

3phase  200V

0.75

443

4

AA2A0008

3phase  200V

1.1

498

4

AA2A0010

3phase  200V

1.5

530

4

AA2A0012

3phase  200V

2.2

562

4

AA2A0018

3phase  200V

3

645

5

AA2A0021

3phase  200V

3.7

658

5

AA2A0030

3phase  200V

5.5

784

5.5

AA2A0040

3phase  200V

7.5

995

5.5

AA2A0056

3phase  200V

11

1292

7

AA2A0069

3phase  200V

15

1763

10

 

AA2A0081

3phase  200V

18.5

2288

10

AA2A0110

3phase  200V

22

2551

25

AA2A0138

3phase  200V

30

2760

30

AA2A0169

3phase  200V

37

3584

43

AA2A0211

3phase  200V

45

3740

45

AA2A0250

3phase  200V

55

6923

87

AA2A0312

3phase  200V

75

9071

90

AA2A0360

3phase  200V

90

11857

115

AA2A0415

3phase  200V

110

12873

115

 
Yaskawa E1000 Series 400V Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

EB4A0002

3phase  400V

0.75

332

4

EB4A0004

3phase  400V

1.5

360

4

EB4A0005

3phase  400V

2.2

391

4

EB4A0007

3phase  400V

3

443

4

EB4A0009

3phase  400V

3.7

462

4.5

EB4A0011

3phase  400V

5.5

520

4.5

EB4A0018

3phase  400V

7.5

533

5

EB4A0023

3phase  400V

11

660

5

EB4A0031

3phase  400V

15

775

6.5

EB4A0038

3phase  400V

18.5

950

6.5

EB4A0044

3phase  400V

22

1130

10

EB4A0058

3phase  400V

30

1320

25

EB4A0072

3phase  400V

37

1560

30

EB4A0088

3phase  400V

45

1833

45

EB4A0103

3phase  400V

55

2375

45

EB4A0139

3phase  400V

75

2821

50

EB4A0165

3phase  400V

90

3700

50

EB4A0208

3phase  400V

110

4597

95

EB4A0250

3phase  400V

132

5197

120

EB4A0296

3phase  400V

160

5997

125

EB4A0362

3phase  400V

185

8297

130

EB4A0414

3phase  400V

220

8713

150

EB4A0515

3phase  400V

250

9198

200

 

EB4A0675

3phase  400V

355

14096

 

200

 
Yaskawa J1000  400V Series Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

JB4A0001BAA

3phase  400V

 

179

 

JB4A0002BAA

3phase  400V

 

198

 

JB4A0004BAA

3phase  400V

 

211

 

JB4A0005BAA

3phase  400V

 

243

 

JB4A0007BAA

3phase  400V

 

299

 

JB4A0009BAA

3phase  400V

 

313

 

JB4A0011BAA

3phase  400V

 

352

 

 
13

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

JB2A0001BAA

3phase  200V

 

152

 

JB2A0002BAA

3phase  200V

 

159

 

JB2A0004BAA

3phase  200V

 

164

 

JB2A0006BAA

3phase  200V

 

190

 

JB2A0010BAA

3phase  200V

 

243

 

JB2A0012BAA

3phase  200V

 

260

 

JB2A0020BAA

3phase  200V

 

307

 

 
Yaskawa V1000 200V Series Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

JBBA0001BAA

1phase  200V

 

139

 

JBBA0002BAA

1phase  200V

 

146

 

JBBA0003BAA

1phase  200V

 

156

 

JBBA0006BAA

1phase  200V

 

177

 

JBBA0010BAA

1phase  200V

 

216

 

 
Yaskawa T1000 400V Series Products

 
Model

Voltage
(V)

Power Range Kw
(HD)

PRICE
(USD)

G   W (KG)

TB4V0001BBA

3phase  400V

 

229

 

TB4V0002BBA

3phase  400V

 

241

 

TB4V0004BBA

3phase  400V

 

260

 

 

TB4V0005BBA

3phase  400V

 

277

 

TB4V0007BBA

3phase  400V

 

332

 

TB4V0009BBA

3phase  400V

 

348

 

TB4V0011BBA

3phase  400V

 

371

 

TB4V0018ABA

3phase  400V

 

439

 

TB4V0023ABA

3phase  400V

 

476

 

TB4V0031ABA

3phase  400V

 

581

 

TB4V0038ABA

3phase  400V

 

676

 

 
Communication  Card

 
Model

 

 

PRICE
(USD)

G   W (KG)

SI-P3

 

 

277

 

SI-N3

 

 

121

 

SI-S3

 

 

127

 

SI-C3

 

 

186

 

JVOP-182

 

 

48

 

 
Speed  Card

 
Model

 

 

PRICE
(USD)

G   W (KG)

PG-B3

 

 

118

 

PG-X3

 

 

118

 

PG-F3

 

 

152

 

PG-E3

 

 

152

 

 
Bracking  Unit

 
Model

 

 

PRICE
(USD)

G   W (KG)

CDBR-4030B

 

 

291

 

CDBR-4045B

 

 

346

 

CDBR-4220B

 

 

1512

 

 


Tin cũ hơn: