Ly hợp PLANOX


Mã: Ly hợp PLANOX
Mô tả ngắn:
PLANOX®- ly hợp nhiều đĩa, ly hợp masat khô, có 22 size và 14 loại

ặc điểm

Giá trị

Đơn vị

Dải mômen xoắn

Lên tới 30.000

Nm

Ưu điểm

  • Truyền mômen không đổi nhờ đảm bảo áp lực tiếp xúc của lò xo
  • Bảo vệ chống lại quá tải nếu vượt quá giá trị lớn nhất của mômen xoắn
  • Lớp masats không có amiăng
  • Dùng cho nhiều ứng dụng nhờ cơ cấu trượt thuỷ lực hoặc khí, cơ cấu điện, cơ cấu cơ khí

Thiết kế

  • Ly hợp masat khô có thiết kế gọn gàng với 1 đến 3 đĩa để truyền mômen lớn
  • Có trang bị vỏ hộp khi dùng cho truyền động động cơ Diesel

Lĩnh vực ứng dụng

  • Đóng và cắt các thành phần truyền động trong cơ cấu cơ khí nói chung, VD: trong máy sản xuất giấy, máy nghiền hoặc máy sản xuất nhựa.
  • Khả năng ứng dụng rộng lĩnh vực máy phát Diesel như bộ cấp nguồn, máy bơm, máy nén khí.
  • Cho lĩnh vực dùng cả tiếp xúc giữa 2 trục và tiếp xúc của trục với mặt bích