VAICO02.2013P01
VAICO02.2013P01
Biến tần cân băng định lượng thạch cao SEW MM03D-503-00/0/WB1
Vòng bi Sew (SKF) BC1-0312 part. No: 136956
Vòng bi Sew F55359601.01 NuPT INA; Part. No: 13241273
Vòng bi Sew F55418501.01 NuPT (INA); part. No: 13241265
Cặp bánh răng đầu vào hộp giảm tốc cấp liệu tấm đá vôi. Sew KF157 DV280 S4/TF
Bánh răng cấp 3 (BR liền trục)HGT Gầu nâng bột liệu. Sew RITZELWELLE 6 -21 147 384 1.4 SPEC - 92495
Hộp giảm tốc băng tải sét Sew KH67/TDV112M4/RS; No: 01.315680.6808.0001X03
:I 22,66 1420/63,0
Bánh răng cấp 3(BR lớn) HGT gầu nâng Sew Kiểu HGT: MC3RLSF09, mã bánh răng:
Hộp giảm tốc truyền động băng tải đảo chiều Sew SF37.DT80k4/BMG/TF/VS
No. 01.3024717401.0001.03
Rpm: 1360/125
Cặp bánh răng trung gian HGT KAF 107 Sew Pos no: 3,   4
Type: KAF 107; Sesie No ; Nr: 01.3077286408.0001X03; n1/n2=1430/16;   i=90,96.
Cặp bánh răng đầu vào hộp giảm tốc nâng hạ máng xuất Sew Pinion MN1.75 Z25 L36 D28; Part no: 00042412.
Wheel 2 MN1.75 Z155 D58 A108; Part no: 00045683.
Cặp bánh răng đầu vào hộp giảm tốc van quay SEW Z1=27 Part no: 41343/70. Z2=100 part no: 42773/70 Của HGT (No:7006,1184533/301007; IM:M5A; Ma:1410Nm; ne:1750; na:50; i:35,2; Fs:1)
Cặp bánh răng đầu vào HGT Sew No 1; Pinion Part no:*. No 2; gear Part no: *.( Type:KAF107. Seri No: 01.3077286407.0001x03. i: 90,96; n=1430/16 1/min; 3340Nm)
Cặp bánh răng đầu vào HGT Sew No 1; Pinion Part no:*. No 2; gear Part no: *.( Type: SA47T,Seri no: 01.3076584109.0001x03)
Bộ bánh răng cấp 3 HGT chính Sew Bánh răng nghiêng liền trục 3
PINION 3 19 68 203 0.7 SPEC. ký hiệu: 91995. Bánh răng nghiêng trục ra
WHEEL 3 -85 265 67 0.7; ký hiệu: 90050. (Type: MC3RLSF02; Nr: K3180. Pk1:13kW; Fs:2,35; n:1500; i:37,3844; Pn1:30kNm; m:284 kg)
Bộ bánh răng cấp 3 HGT chính Sew Bánh răng nghiêng liền trục 3
PINION 3.5 22 90 222 0.9 SPEC; ký hiêu: 92096. Bánh răng nghiêng trục ra
WHEEL 3.5 -78 286 75 0.9 -; ký hiệu: 90085. (Type: MC3RLSF03 Sew. Nr: K3182; Pk1:24kW; Fs:1,97; n:1500; i:39,6655; m:359kg)
Động cơ búa gõ lọc bị tĩnh điện SEW - Đức S57R17DR63S4
Động cơ vao ra băng tải SEW - Đức DT90S4/BMG/Z
Bánh răng hộp giảm tốc cấp liệu tấm đá vôi (Seri 118699601) Sew Planet wheel Itemno: 174; art no 4505006S
Bánh răng hộp giảm tốc cấp liệu tấm đá vôi (Seri 118699601) Sew Sun-pinion; item no: 105; Art no: 44750004S
Bánh răng hộp giảm tốc cấp liệu tấm đá vôi (Seri 118699601) Sew Gear rin; itemno 106; art no: 45800702
Hộp giảm tốc búa gõ lọc bụi điện Sew S57-R17

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: