Phân phối Biến tần LS Biến tần 1 pha iE 220V 0.01kW

Biến tần 1 pha iE 220V 0.01kW


Mã: Biến tần 1 pha iE 220V 0.01kW
Mô tả ngắn:
Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng
Nhiều công suất để lựa chọn
Tiết kiệm năng lượng
Điều chỉnh tần số từ 0 ~ 400Hz
Lựa chọn tín hiệu Input NPN hoặc PNP
Tín hiệu Analog đầu ra: 0 ~ 10VDC
Điều khiển nhiều cấp tốc độ khác nhau
Điện áp đầu vào: 1Phase 220V
Điện áp đầu ra: 3 phase 220V
Công suất lựa chọn: 0.01 kW
 

SV075iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380VAC 7.5kW (10HP)
SV075iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380VAC 7.5kW (10HP)
SV075iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 7.5kW (10HP)
SV075iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 7.5kW (10HP)
SV550iP5A-4 Biến tần LS 55kW chuyên cho bơm quạt
SV550iP5A-4 Biến tần LS 55kW chuyên cho bơm quạt
SV015iC5-1 Biến tần LS 1 pha iC5 1.5kW (2HP)
SV015iC5-1 Biến tần LS 1 pha iC5 1.5kW (2HP)
SV300iP5-4 Biến tần LS 30kW chuyên dụng cho bơm quạt
SV300iP5-4 Biến tần LS 30kW chuyên dụng cho bơm quạt
SV022iC5-1 Biến tần LS 1 pha iC5 2.2kW (3HP)
SV022iC5-1 Biến tần LS 1 pha iC5 2.2kW (3HP)
SV037iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380VAC 3.7kW (5HP)
SV037iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380VAC 3.7kW (5HP)
SV220iP5A-4 Biến tần LS 22kW chuyên dụng cho bơm quạt
SV220iP5A-4 Biến tần LS 22kW chuyên dụng cho bơm quạt
SV0110iS7-4 biến tần LS iS7 11kW 380V
SV0110iS7-4 biến tần LS iS7 11kW 380V
SV037iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 3.7kW (5HP)
SV037iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 3.7kW (5HP)
SV0075iS7-4 Biến tần LS iS7 7.5kW 380V
SV0075iS7-4 Biến tần LS iS7 7.5kW 380V
SV0040iS7-4 Biến tần LS iS7 4.0kW 380V
SV0040iS7-4 Biến tần LS iS7 4.0kW 380V
Biến tần 1 pha iE 220V 0.04kW
Biến tần 1 pha iE 220V 0.04kW
SV022iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 2.2kW (3HP)
SV022iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 2.2kW (3HP)
SV450iP5A-4 Biến tần LS 45kW chuyên cho bơm quạt
SV450iP5A-4 Biến tần LS 45kW chuyên cho bơm quạt
SV750iP5A-4 Biến tần LS 75kW chuyên cho bơm quạt
SV750iP5A-4 Biến tần LS 75kW chuyên cho bơm quạt
Biến tần 1 pha iE 220V 0.02kW
Biến tần 1 pha iE 220V 0.02kW
SV900iP5A-4 Biến tần LS 90kW chuyên cho bơm quạt
SV900iP5A-4 Biến tần LS 90kW chuyên cho bơm quạt
SV150iC5-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 15kW (20HP)
SV150iC5-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 15kW (20HP)
SV2200iP5A-4 Biến tần LS 220kW chuyên cho bơm quạt
SV2200iP5A-4 Biến tần LS 220kW chuyên cho bơm quạt
Biến tần 1 pha iE 220V 0.03kW
Biến tần 1 pha iE 220V 0.03kW
SV055iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 5.5kW (7.5HP)
SV055iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 5.5kW (7.5HP)
SV015iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380V 1.5kW (2HP)
SV015iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380V 1.5kW (2HP)
SV4500iP5A-4 Biến tần LS 450kW chuyên cho bơm quạt
SV4500iP5A-4 Biến tần LS 450kW chuyên cho bơm quạt
SV2800iP5A-4 Biến tần LS 280kW chuyên cho bơm quạt
SV2800iP5A-4 Biến tần LS 280kW chuyên cho bơm quạt
SV0022iS7-4 Biến tần LS iS7 2.2kW 380V
SV0022iS7-4 Biến tần LS iS7 2.2kW 380V
SV1600iP5A-4 Biến tần LS 160kW chuyên cho bơm quạt
SV1600iP5A-4 Biến tần LS 160kW chuyên cho bơm quạt
SV0015iS7-4 Biến tần LS iS7 1.5kW 380V
SV0015iS7-4 Biến tần LS iS7 1.5kW 380V
SV220iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 22kW (30HP)
SV220iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 22kW (30HP)
SV008iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 0.75kW (1HP)
SV008iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 0.75kW (1HP)
SV0037iS7-4 Biến tần LS iS7 3.7kW 380V
SV0037iS7-4 Biến tần LS iS7 3.7kW 380V
Keypad iS7
Keypad iS7
SV1100iP5A-4 Biến tần  LS 110kW chuyên cho bơm quạt
SV1100iP5A-4 Biến tần LS 110kW chuyên cho bơm quạt
SV1320iP5A-4 Biến tần LS 132kW chuyên cho bơm quạt
SV1320iP5A-4 Biến tần LS 132kW chuyên cho bơm quạt
SV0008iS7-4 Biến tần LS iS7 0.75kW 380V
SV0008iS7-4 Biến tần LS iS7 0.75kW 380V
SV004iG5-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC (0.5HP)
SV004iG5-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC (0.5HP)
Cable nối dài màn hình
Cable nối dài màn hình
SV3150iP5A-4 Biến tần LS 315kW chuyên cho bơm quạt
SV3150iP5A-4 Biến tần LS 315kW chuyên cho bơm quạt
Keypad iG5A
Keypad iG5A
SV015iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 1.5kW (2HP)
SV015iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 1.5kW (2HP)
SV110iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380V 11kW (15HP)
SV110iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380V 11kW (15HP)
SV040iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 4.0kW (5.4HP)
SV040iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 4.0kW (5.4HP)
SV008iC5-1 Biến tần 1 pha iC5 0.75kW (1HP)
SV008iC5-1 Biến tần 1 pha iC5 0.75kW (1HP)
SV008iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380V 0.75kW (1HP)
SV008iG5A-4 Biến tần LS 3 pha 380V 0.75kW (1HP)
SV370iP5A-4 Biến tần LS 37kW chuyên cho bơm quạt
SV370iP5A-4 Biến tần LS 37kW chuyên cho bơm quạt
SV0055iS7-4 Biến tần LS iS7 5.5kW 380V
SV0055iS7-4 Biến tần LS iS7 5.5kW 380V
SV110iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 11kW (15HP)
SV110iG5A-2 Biến tần LS 3 pha 230VAC 11kW (15HP)